Miseczki BIO rozkładają się podczas kompostowania z odpadami organicznymi, nie uwalniając przy tym substancji szkodliwych;

przy utylizacji biotworzyw emisja gazów cieplarnianych jest niemal o połowę niższa niż w przypadku tworzyw sztucznych;

Opakowania BIO jako materiał jednorodny nie wymagają dodatkowej segregacji , wraz z resztkami żywności trafiają do kompostownika, nie zwiększając powierzchni składowisk. miski do lodów, jogurtów, przekąsek i sałatek